Audyt wstępnyOpis


Audyt wstępny opiera się o sprawdzenie dokumentacji projektu / obszaru projektu oraz rozmowę z kluczowymi Interesariuszami. Audyt jest niezależną oceną projektu przeprowadzoną przez doświadczonego i certyfikowanego eksperta z Zarządzania Projektami/Programami.

Jesteś zainteresowana/y usługą skontaktuj się z nami!


Zakres Tematyczny


 • Opiniowanie wybranego podejścia – tradycyjne vs. zwinne (agile)
 • Weryfikacja dostosowania metodyki do środowiska projektu
 • Weryfikacja spełnienia wymagań jakości zarządzania projektem
 • Identyfikacja ryzyk – zagrożeń i szans
 • Opiniowanie efektywności komunikacji
 • Ocena zarządzania projektami
 • Wykazanie zgodności z najlepszymi praktykami zarządzania projektami
 • Wykazanie zgodności z ISO 21500, ANSI/PMI 99-001, IEEE 1490
 • Wykrywanie marnotrawstwa i zbędnych kosztów

Dla kogo?


 • Masz obawy czy wybrane podejście zagwarantuje sukces projektu?
 • Twój strategiczny projekt wymaga niezależnej i profesjonalnej opinii?
 • Twój klient wymaga zgodności realizowanego projektu z wybraną metodyką lub standardem?
 • Twoja organizacja stosuje kulturę ciągłego doskonalenia i zastanawiasz się jak udoskonalić proces zarządzania projektami?
 • Potrzebujesz gwarancji zapewnienia jakości zarządzania projektami?

Korzyści


 • Profesjonalne rekomendacje
 • Niezależna opinia o projekcie
 • Zminimalizowanie ryzyka porażki
 • Szansa na poprawę planowania
 • Zwiększenie jakości projektu
 • Ustne rekomendacje

2-godzinny audyt wstępny