Wdrożenie pracy zdalnej i zwiększenie efektywności zespołuOpis


Wiemy, że wprowadzenie pracy zdalnej w zespole przyzwyczajonym do korzystania z biura, może być dla firm sporym wyzwaniem. Niejednokrotnie pracownicy buntują się przeciwko pracy z domu. Z drugiej strony kierownictwo nie zawsze wie, w jaki sposób nadzorować pracę osób, których nie widzi. Dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia obejmujący zarówno kwestie psychologiczne pracy zdalnej, komunikację, wprowadzenie i budowanie zespołu oraz przekonanie do nowej formy pracy, jak i wskazanie konkretnych rozwiązań informatycznych, wybór narzędzi i ustalenie odpowiednich procesów, dzięki którym praca zdalna będzie najbardziej efektywna.

Wdrożenie i doskonalenie metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami opiera się o sprawdzenie dokumentacji projektów/obszarów projektu oraz rozmowę z kluczowymi Interesariuszami w organizacji. Audyt jest niezależną oceną projektu przeprowadzoną przez doświadczonego i certyfikowanego eksperta z Zarządzania Projektami / Programami, na podstawie którego zdefiniowane zostają rekomendacje.

Wspólne opracowanie procesu oraz jego wdrażanie ma na celu zdefiniowanie użytecznego i używanego procesu, jak również skutecznego i dającego właściwe korzyści z zarządzania projektami, programami i portfelami.

Jesteś zainteresowana/y usługą skontaktuj się z nami!


Zakres Tematyczny


 • audyt aktualnej sytuacji w firmie i możliwości pracy zdalnej
 • audyt infrastruktury informatycznej
 • wprowadzenie pracowników w zasady pracy zdalnej
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji w zespole rozproszonym
 • ustalenie odpowiednich procesów i procedur
 • wskazanie narzędzi i rozwiązań informatycznych
 • umożliwienie pracy zdalnej
 • wsparcie w zakresie wprowadzenia zmian w zespole

Dla kogo?


 • dla firm, które stanęły wobec konieczności oddelegowania pracowników do pracy zdalnej
 • dla firm wprowadzających pracę zdalną
 • dla uczelni wprowadzających e-learning
 • dla firm, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym
 • dla firm, które potrzebują wskazania narzędzi do pracy zdalnej, ustalenia procedur i odpowiedniego przeszkolenia pracowników
 • dla firm, które chcą wzmocnić efektywność swoich pracowników

Korzyści


 • zwiększenie efektywności pracy zdalnej dzięki ustawieniu odpowiednich procesów i wybraniu najlepszych narzędzi
 • zintegrowany i zmotywowany zespół
 • wsparcie pracowników w trakcie zmiany
 • redukcja kosztów biurowych dzięki przejściu z pracy biurowej na zdalną
 • efektywne budowanie zespołu
 • organizacja pracy w zmianie
 • utrzymanie pozytywnej komunikacji
 • stworzenie nowych praktyk i nowych zachowań

ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb