Wdrożenie i doskonalenie metodyk zarządzania projektami, programami i portfelamiOpis


Wdrożenie i doskonalenie metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami opiera się o sprawdzenie dokumentacji projektów/obszarów projektu oraz rozmowę z kluczowymi Interesariuszami w organizacji. Audyt jest niezależną oceną projektu przeprowadzoną przez doświadczonego i certyfikowanego eksperta z Zarządzania Projektami / Programami, na podstawie którego zdefiniowane zostają rekomendacje.

Wspólne opracowanie procesu oraz jego wdrażanie ma na celu zdefiniowanie użytecznego i używanego procesu, jak również skutecznego i dającego właściwe korzyści z zarządzania projektami, programami i portfelami.

Jesteś zainteresowana/y usługą skontaktuj się z nami!


Zakres Tematyczny


 • Audyt dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelami w organizacji
 • Rekomendacje na wdrożenie/udoskonalenie procesu zarządzania projektami
 • Spersonalizowane warsztaty zarządzania projektami
 • Wdrożenie lub udoskonalenie uzgodnionego i dostosowanego procesu zarządzania projektami, programami lub portfelami

Dla kogo?


 • Twoja organizacja stosuje kulturę ciągłego doskonalenia i zastanawiasz się jak udoskonalić proces zarządzania projektami, programami lub portfelami?
 • Potrzebujesz gwarancji zapewnienia jakości organizacyjnego zarządzania projektami?
 • Projekty w Twojej organizacji przedłużają się w nieskończoność?
 • Brak lub niewystarczające metody selekcji projektów do realizacji.
 • Oszacowania harmonogramu i kosztów mają nieakceptowalne odchyłki?
 • Projekty są zlecane do realizacji bez odpowiedniego, wcześniejszego planowania?

Korzyści


 • Zminimalizowanie ryzyka porażki
 • Poprawa planowania
 • Zwiększenie jakości projektów
 • Dobranie procesu zarządzania projektami, programami i portfelami do organizacji

ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb