Studia, szkolenie czy też certyfikacja?Data publikacji: 2020-02-10
Autor: Dariusz Ciechan
Estymowany czas czytania: 4min

Być może zastanawialiście się nad swoim rozwojem w kierunku zarządzania projektami. Możliwości jest wiele i nie jest trudno znaleźć właściwe rozwiązanie. Aczkolwiek warto zastanowić się, co w danej sytuacji jest nam najbardziej potrzebne lub też da nam najwięcej korzyści w naszym rozwoju.

Z reguły mamy następujące sposobności rozwoju wiedzy i umiejętności, dotyczące nie tylko obszaru zarządzania projektami, chociaż na tym punkcie widzenia się skupię:

  1. Studia podyplomowe z zarządzania projektami.
  2. Szkolenie z metodyki, standardu, sposobu i/lub dobrych praktyk zarządzania projektami.
  3. Szkolenie przygotowujące do certyfikacji z zarządzania projektami.

Każdy z powyższych elementów wymaga innego podejścia oraz spełnia inne oczekiwania/wymagania uczestnika.

Studia podyplomowe z zarządzania projektami są przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z różnych podejść do zarządzania projektami:

Pozwalają pogłębić aspekty strategicznego podejścia do zarządzania projektami, m.in.: zagadnienia prawne i finansowe, a także potrzebujących wiedzy i umiejętności z zakresu przywództwa, komunikacji czy też sprawdzenia się w tworzeniu dokumentacji projektowej oraz pracy zespołowej. Według mnie jest to dobre rozwiązanie dla osób chcących spróbować nowych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami lub szukających ulepszeń do swojego warsztatu. To rozwiązanie jest zarówno dla osób rozpoczynających swoją karierę w zarządzaniu projektami, jak i dla osób doświadczonych chcących uporządkować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami. Osoby szukające pomocy w sprawniejszym zarządzaniu projektami i co za tym idzie, zespołem, działem lub przedsiębiorstwem. Dostosowanie studiów do potrzeb wszystkich uczestników nie jest w praktyce możliwe, ze względu na wielkość grupy (20-30 osób), ich zróżnicowane doświadczenie, a przede wszystkim ze względu na konieczności zapewnienia procedur uruchamiania studiów podyplomowych. Wymagają one od uczestnika samodyscypliny oraz cierpliwości, z powodu kilkumiesięcznego okresu zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zrozumienia, iż gwarantują one całościową wiedzę ze świata zarządzania projektami, która nie będzie wykorzystana w 100% w przedsiębiorstwie przez absolwentów. Charakteryzują się one holistycznym podejściem do zarządzania projektami. Z tego powodu mogą być również widziane jako zbyt czasochłonne i przynoszące mniej korzyści dla organizacji w krótkim okresie. Czym się należy kierować przy wyborze studiów podyplomowych? Warto szukać studiów organizowanych z partnerami merytorycznymi, np.: pod patronatem PMI Poland Chapter, gdzie praktycy prowadzą większość zajęć, a zaliczenie wymaga egzaminu oraz zespołowej pracy dyplomowej.

Szkolenie z metodyki, standardu, sposobu i/lub dobrych praktyk zarządzania projektami ma na celu nauczenie i nabycie umiejętności z danego sposobu, podejścia do zarządzania projektami. W dłuższej perspektywie może przygotowywać do certyfikacji potwierdzającej naszą wiedzę i/lub umiejętności w zakresie stosowania metodyki, metod i narzędzi lub sposobu zarządzania projektami. W zależności od metody, sposobu zarządzania projektami, wzbogaca i/lub porządkuje wiedzę oraz umiejętności uczestnika szkolenia, wskazując na dobre praktyki w zarządzaniu projektami i jest to stosunkowo szybki proces nauki, umożliwiający zdobycie nowej lub uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie, gdy oczekiwane jest dostosowanie kursu do potrzeb jego uczestników oraz gdy zależy nam na natychmiastowym przekwalifikowaniu grupy pracowników lub wdrożeniu innowacyjnego projektu. Pozwala uzyskać dużą dawkę wiedzy i umiejętności w stosunkowo krótkim czasie. Z punktu widzenia pracodawcy roczne studia mogą być postrzegane jako zbyt czasochłonne, w stosunku co do uzyskania możliwych korzyści, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającego się świata biznesu.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji z zarządzania projektami ma na celu przygotowanie do certyfikacji. W krótkim okresie pomaga w nabyciu odpowiednich nawyków, poznaniu porad i wskazówek przydatnych do zdania egzaminu, przykładów pytań egzaminacyjnych, sposobów przygotowywania się do certyfikacji. Przy czym, warto zastanowić się po co jest nam potrzebna certyfikacja. Osobiście przez wiele lat nie byłem jej zwolennikiem, gdyż nie czułem potrzeby potwierdzania moich umiejętności i wiedzy certyfikatem. Przez wiele lat pracując w środowisku międzynarodowym wykazywałem się dobrą jakością zarządzania projektami bez certyfikacji. Aczkolwiek przez lata mojej kariery sytuacja na rynku pracy bardzo się zmieniła w tym zakresie, a sam również zdobyłem certyfikaty w zakresie zarządzania projektami i programami. W tej chwili uważam, że jest to niezbędne potwierdzanie poświadczenia wiedzy, umiejętności lub znajomości danego sposobu postępowania w zarządzaniu projektami. Przygotowanie się do certyfikatu oraz jego zdobycie umożliwia swobodną komunikację poprzez uporządkowanie nazewnictwa oraz sprawia, że współpracując z osobą posiadającą dany certyfikat możemy mieć określone oczekiwania co do jej wiedzy i kompetencji.

Jeśli zastanawiacie się co wybrać, to jedyne co mogę powiedzieć, że to zależy. W przypadku, gdy jeszcze nie jesteś pewna/pewien to zapraszamy do skorzystania z usługi mentoringu lub też konsultacji online.

Project Management na UMK
Nasze szkolenia
Kalendarz najbliższych szkoleń