Flow Management System z Businessmap

Efektywne i skuteczne zarządzanie pracami, projektami i portfelem projektów z Flow Management i platformą Businessmap

Efektywnie, wydajnie funkcjonująca firma realizująca skutecznie zarówno wiele projektów swojego portfela projektów, jak i swoje bieżące procesy biznesowe (tzw. BAU) to marzenie wielu C-level executives, menedżerów średniego szczebla, kierowników projektów, liderów zespołów, jak i samych pracowników.

Marzenie, a nie rzeczywistość. Dlatego, że:

 1. Z jednej strony brakuje im systemowego, całościowego i spójnego pomysłu na takie rozwiązanie, które nazywam Systemem Zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami.

 2. Z drugiej brakuje pomysłu w jaki sposób – mając pomysł na system zarządzania – można go krok po kroku budować, zaangażować menedżerów i pracowników, tak by system był powszechnie stosowany, jako narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie i dalej ewolucyjnie rozwijany.

 3. Jest jeszcze trzecia strona: naprawdę efektywne i skuteczne zarządzanie pracami i projektami, portfelem prac i projektów w firmie wymaga przyjaznego w użytkowaniu, wizualnego, dostarczającego do zarządzania wielu różnych mierników, narzędzia informatycznego.

Jak więc można sobie poradzić z tymi wyzwaniami?

Chciałbyś poznać jak Businessmap może pomóc Twojej firmie, Projektom lub Zespołom? Chciałbyś się dowiedzieć więcej?

 1. Skontaktuj się ze nami!
 2. Zamów DEMO
 3. Wypróbuj Businessmap za darmo przez 30 dni!

System Zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami

Zanim zaproponuję rozwiązanie, krótkie wyjaśnienie co rozumiem pod pojęciem systemu zarządzania. Jest to spójny zbiór procesów zarządczych, punktów decyzyjnych i decydentów, „obiektów”/prac, takich jak: zadania, projekty, produkty, programy oraz portfele projektów, zasad funkcjonowania, uzupełniony wspólnym zbiorem praktyk zarządzania i pracy, funkcjonujących dla osiągnięcia zdefiniowanego celu biznesowego.

Czyli nieco upraszczając: System zarządzania to spójny, efektywny i skuteczny system pracy i zarządzania zadaniami, projektami, produktami oraz portfelem prac, programów i projektów, ułatwiający uzyskanie wymiernych rezultatów biznesowych.

Nasza odpowiedź na trzy powyższe wyzwania to:

 1. Zastosowanie Flow Management, bazującego na Lean i Kanban, jako metody zarządzania stosowanej w całym systemie, jak i do zarządzania poszczególnymi pracami, projektami oraz portfelem projektów.

 2. Ewolucyjne, drogą stopniowego doskonalenia od „tego co aktualnie macie” w firmie przechodzenie do coraz wyższych poziomów dojrzałości firmy i do stabilniejszej pozycji na rynku.

 3. Zastosowanie platformy Businessmap, bardzo wysoko ocenianej w rankingach firmy Gartner, jako informatycznego narzędzia wspomagającego funkcjonowanie systemu zarządzania.

Chciałbyś poznać jak Businessmap może pomóc Twojej firmie, Projektom lub Zespołom? Chciałbyś się dowiedzieć więcej?

 1. Skontaktuj się ze nami!
 2. Zamów DEMO
 3. Wypróbuj Businessmap za darmo przez 30 dni!

Metoda zarządzania: Flow Management, Lean i Kanban

Zasady (jak np. „zacznij z tym co masz”, czy zarządzaj pracą, a nie ludźmi), jak i praktyki, takie, jak

 • Wizualizacja procesu i prac na tablicy Kanban
 • Ograniczanie prac w toku, umożliwiające pracę wg zasady „pull”
 • Zarządzanie przepływem prac z wykorzystaniem różnorodnych metryk (mierników)
 • Zarządzanie pracami z wykorzystaniem informacji zwrotnych
 • Transparentne procedury i zasady pracy

mogą być stosowane zarówno na poziomie zespołu (projektowego i funkcjonalnego), na poziomie projektu, w którym pracuje kilka zespołów, na poziomie portfela, obejmującego różne typy projektów, jak i na poziomie prac operacyjnych (czyli procesów biznesowych).

Oznacza to, że wszystkie potrzebne w firmie szczeble zarządzania pracują wg tych samych zasad, stosując te same praktyki, co ułatwia stworzenie całościowego, spójnego systemu zarządzania.

A ponieważ podstawą Flow jest wizualizacja procesu, prac, wykonawców, zasad, czy blokerów, a większość ludzi jest wzrokowcami, to metoda FM jest łatwa do zrozumienia i łatwa w stosowaniu.

Metoda budowania systemu zarządzania: ewolucja, stopniowe doskonalenie, współpraca oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Skuteczne wprowadzenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania, wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Wymaga także:

 • Podejścia ewolucyjnego, umożliwiającego stopniowe doskonalenie i rozwijanie budowanego systemu zarządzania
 • Współpracy bazującej na zaufaniu i bezpieczeństwie psychologicznym oraz transparentności, celów, intencji, działań, a także popełnianych błędów
 • Stałego i zrozumiałego komunikowania celów i działań oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Nie istnieje jedyny, najlepszy przepis na zbudowanie i funkcjonowanie takiego systemu. Ważny jest cel i jego mierniki oraz wędrówka przez poszczególne iteracje do celu, rozpoczynam „z tym co mamy”.

Platforma Businessmap, jako narzędzie informatyczne systemu zarządzania

Businessmap to platforma wykorzystująca zarówno podstawowe, jak i zaawansowane praktyki Flow Management, a także niektóre praktyki klasycznych metod zarządzania, jak np. time-line, czy rejestracja czasu pracy.

Platforma Businessmap:

 • Stanowi wspólną platformę pracy ze wspólnym, przejrzystym zbiorem informacji
 • Posiada graficzny panel informacyjny (dashboard)
 • Jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu

Jako Strategiczny partner Businessmap w Polsce realizujemy:

 • Analizę możliwości zbudowania systemu zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami z wykorzystaniem platformy Businessmap w Państwa firmie
 • Wsparcie podczas budowania systemu zarządzania w firmie
 • Warsztaty dotyczące wybranych elementów budowanego systemu zarządzania

aby marzenie stało się rzeczywistością

Chcecie urzeczywistnić swoje marzenia dotyczące efektywnie i wydajnie funkcjonującej firmy i skutecznego zarządzania portfelem oraz projektami?

Parafrazując Napoleona powiem: potrzebujecie trzech rzeczy:

 1. Flow Management, bazujący na Lean i Kanban – jako metody zarządzania wykorzystywanej w systemie zarządzania.
 2. Ewolucji, ciągłego doskonalenia i „przekonywania bez pokonywania” – jako metody budowania systemu zarządzania.
 3. Platformy Businessmap – jako narzędzia informatycznego wspierającego funkcjonowanie systemu zarządzania.

Zainteresowani? Zaintrygowani? Chciałbyś się dowiedzieć więcej?

 1. Skontaktuj się ze nami!
 2. Zamów DEMO
 3. Wypróbuj Businessmap za darmo przez 30 dni!