08 czerwca 2022 09:00

Warsztat online z symulacją Portfolio Flow

With Flow Management to Enterprise Agility
Opis


With Flow Management to Enterprise Agility

Flow Management, łączący praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii Flow to coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak wizualizacja realizowanego procesu projektowego, ograniczenie poziomu prac w toku czy zastosowanie i analiza różnego typu mierników, prowadzi do skrócenia czasu realizacji projektów w ramach portfela projektów, płynnego przepływu prac projektowych oraz do wzmocnienia kultury współpracy w zespołach i w firmie.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize jedynej na rynku platformie zarządzania, która jest skalowalna w naturalny sposób w obu wymiarach – poziomo i pionowo. Z pomocą, której można zacząć pracę z jednym zespołem, rozszerzyć na wiele zespołów, a następnie skalować w górę do poziomu CEO zachowując wszystko co zrobiono do tej pory.

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management oraz Kanban i Lean:

Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów Definiować priorytety projektów w portfelu projektów i lepiej zarządzać zależnościami w projektach i pomiędzy nimi Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy.

Zapraszamy już 08 czerwca o godzinie 09:00

Zapisy


Prowadzący

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener, Moderator Design Thinking.

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIMZakres Tematyczny


 • Wyzwania zarządzania portfelem projektów w firmach
 • Praktyki Flow Management umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości
 • Gra symulacyjna PortfolioFlow - wprowadzenie, symulacja 2-wie rundy, Retrospektywa
 • Wnioski praktyczne – zestawienie praktyk Flow Management możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu do zarządzania portfelem projektów i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej.

Dla kogo?


 • Menadżerowie Biura Projektów, PMO, Portfela Projektów, Portfolio
 • Dyrektorzy
 • Członkowie Biura Projektów/PMO
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu projektami (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)
 • Menadżerowie procesów, zmian

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole portfela projektowego
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

1 dzień szkoleniowy

Poziom średniozaawansowany