14-15 czerwca 2023 09:00-15:30

Portfolio Flow - warsztat z symulacją

Warszawa
Opis


Portfolio Flow - warsztat z symulacją

Flow Management, łączący praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii Flow to coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak wizualizacja realizowanego procesu projektowego, ograniczenie poziomu prac w toku czy zastosowanie i analiza różnego typu mierników, prowadzi do skrócenia czasu realizacji projektów w ramach portfela projektów, płynnego przepływu prac projektowych oraz do wzmocnienia kultury współpracy w zespołach i w firmie.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize jedynej na rynku platformie zarządzania, która jest skalowalna w naturalny sposób w obu wymiarach – poziomo i pionowo. Z pomocą, której można zacząć pracę z jednym zespołem, rozszerzyć na wiele zespołów, a następnie skalować w górę do poziomu CEO zachowując wszystko co zrobiono do tej pory.

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management oraz Kanban i Lean:

Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów Definiować priorytety projektów w portfelu projektów i lepiej zarządzać zależnościami w projektach i pomiędzy nimi Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy.

Cena 2350 + VAT

Zapisy

Jesteśmy dostawcą usług z dofinansowaniem z EFS


Prowadzący

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener, Moderator Design Thinking.

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIMZakres Tematyczny


 • Wyzwania zarządzania portfelem projektów w firmach
 • Praktyki Flow Management umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości
 • Gra symulacyjna PortfolioFlow - wprowadzenie, symulacja 2-wie rundy, Retrospektywa
 • Wnioski praktyczne – zestawienie praktyk Flow Management możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu do zarządzania portfelem projektów i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej.

Dla kogo?


 • Menadżerowie Biura Projektów, PMO, Portfela Projektów, Portfolio
 • Dyrektorzy
 • Członkowie Biura Projektów/PMO
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu projektami (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)
 • Menadżerowie procesów, zmian

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole portfela projektowego
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

2 dni szkoleniowe

Poziom średniozaawansowany