21 czerwiec 2023 09:00

Gra symulacyjna TeamFlow Manager - zarządzanie pracami zespołu

Warszawa
Opis


Jak uzyskać Flow w zespole projektowym oraz zadowolonych klientów i zaangażowanych członków zespołu

Symulacja rzeczywistego środowiska pracy zespołu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego jest nowatorską, angażującą i niezwykle efektywną metodą poznania praktyk Flow Management, Lean i Kanban poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz wspólną dyskusję i analizę uzyskanych rezultatów z wykorzystaniem różnych metryk Flow.

TeamFlow to symulacja pracy zespołu, pokazująca menedżerom i członkom zespołów projektowych/produktowych jak w praktyce – w realiach zbliżonych do rzeczywistych - poprzez stosowanie praktyk Flow Management, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

można uzyskać:

 • Stabilne środowisko pracy
 • Przewidywalność dostarczania produktów
 • Współpracę w zespole

A tym samym rezultaty biznesowe i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników. Ze względów technicznych i organizacyjnych liczba uczestników symulacji jest ograniczona.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize jedynej na rynku platformie zarządzania, która jest skalowalna w naturalny sposób w obu wymiarach – poziomo i pionowo. Z pomocą, której można zacząć pracę z jednym zespołem, rozszerzyć na wiele zespołów, a następnie skalować w górę do poziomu CEO zachowując wszystko co zrobiono do tej pory.

Cena 990 + VAT

Zapisy

Jesteśmy dostawcą usług z dofinansowaniem z EFS


Prowadzący

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener, Moderator Design Thinking.

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIMZakres Tematyczny


 • Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania projektami i pracą
 • Praktyki Flow Management
 • Gra symulacyjna 2 rundy
 • Podsumowanie warsztatów
 • Wskazówki do zastosowania w swoim środowisku pracy

Dla kogo?


 • Menadżerowie, Liderzy
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania produktów/usług/projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

1 dzień szkoleniowy

Poziom średniozaawansowany