23 maja 2022 18:00

Gra symulacyjna Team Flow

Online
Opis


Jak uzyskać Flow w zespole projektowym oraz zadowolonych klientów i zaangażowanych członków zespołu - Gra symulacyjna: Flow w zespole projektowym

Symulacja rzeczywistego środowiska pracy zespołu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego jest nowatorską, angażującą i niezwykle efektywną metodą poznania praktyk Flow Management, Lean i Kanban poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz wspólną dyskusję i analizę uzyskanych rezultatów z wykorzystaniem różnych metryk Flow.

TeamFlow Plus to symulacja pracy zespołu, pokazująca menedżerom i członkom zespołów projektowych/produktowych jak w praktyce – w realiach zbliżonych do rzeczywistych - poprzez stosowanie praktyk Flow Management, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

można uzyskać:

 • Stabilne środowisko pracy
 • Przewidywalność dostarczania produktów
 • Współpracę w zespole

A tym samym rezultaty biznesowe i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników. Ze względów technicznych i organizacyjnych liczba uczestników symulacji jest ograniczona. Symulacja – dla jej efektywnego przeprowadzenia i uzyskania planowanych rezultatów dydaktycznych - wymaga od uczestników co najmniej:

 • Pewnego doświadczenia praktycznego i znajomości Flow Management i podejścia Kanban
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym/produktowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i klasycznymi) Koszt udziału w ½-dniowej symulacji to:
 • 55 zł (brutto) dla osób niebędących członkami PMI
 • 45 zł (brutto) dla członków PMI

Zapraszamy już 25 maja o godzinie 18:00

Zapisy


Prowadzący

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener, Moderator Design Thinking.

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIMZakres Tematyczny


 • Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania projektami i pracą
 • Praktyki Flow Management
 • Gra symulacyjna 2 rundy
 • Podsumowanie warsztatów
 • Wskazówki do zastosowania w swoim środowisku pracy

Dla kogo?


 • Menadżerowie, Liderzy
 • Członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania produktów/usług/projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

0.5 lub 1 dnia szkoleniowego

Poziom dostosowany