11-13 maja 2020 oraz 25-26 maja 2020

Zarządzanie projektami wg PMI® - czyli jak skutecznie zarządzać projektami w praktyce.

kurs online
Opis


Szkolenie z zakresu zarządzania projektami adresuje obszary wiedzy niezbędne do skutecznego i efektywnego zarządzania projektami wg PMI® (Project Management Institute) oraz kanonu wiedzy zarządzania projektami PMBOK®. Prowadzone jest ono w formie warsztatów prezentujących dobre praktyki („good practice”) w zarządzaniu projektami. Wypracowane metody oraz techniki będą przećwiczone na projektach uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się również o świecie zarządzania projektami, jakie są znane metodyki oraz standardy zarządzania projektami. Przedstawione zostaną cykle życia projektu: przygotowanie założeń projektu, organizacja, planowanie (zakres, zasoby, budżet, harmonogram), monitorowanie postępów oraz zamknięcie projektu. Wyjaśnione zostaną elementy zarządzania ryzykiem, zasobami, jakością i zmianą. Warsztaty mają na celu przedstawienie zarządzania projektami oraz wskazania uczestnikom zastosowania zarządzania projektami w praktyce. W przeciągu 5-ciu dni będziemy zajmować się integracją projektu, tworzeniem i kontrolowaniem zakresu, harmonogramu i kosztów projektu, interesariuszami i komunikacją z nimi, jakością, zamówieniami i ryzykami projektowymi oraz zespołem projektowym. Warsztatowe podejście zapewni zdobycie niezbędnej wiedzy, jak i nabycie poprzez praktykowanie niezbędnych umiejętności, a także umożliwi wypracowanie gotowych do zastosowania we własnej organizacji przydatnych szablonów.

Nasi eksperci to doświadczeni Kierownicy Projektów oraz recenzenci i weryfikatorzy tłumaczenia Przewodnika po kanonie wiedzy zarządzania projektami PMBOK® na język polski.


Cena

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń z Funduszy Europejskich w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Cena: 5 000 zł netto

Stawka VAT “zw” dla dofinansowania ze środków publicznych powyżej 70%. Szkolenie z dofinansowaniem

Trenerzy

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener, Moderator Design Thinking.

Maciej Koszykowski

Maciej Koszykowski

 

Ekspert z zakresu zarządzania projektami i programami. Podejmuje duże wyzwania. Mentor i coach.

Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski

 

Ekspert z zakresu zarządzania portfelowego projektami.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!Zakres Tematyczny


 • Czym jest projekt?
 • Podstawowe kroki planowania
 • Zarządzanie zakresem
 • Metody szacowania czasu i kosztu projektu
 • Jak zbudować harmonogram?
 • Jak zbudować budżet projektu?
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie ryzykiem

Dla kogo?


 • Osoby biorące udział w projektach
 • Osoby zarządzające projektami, Liderzy Projektów, Kierownicy Projektów
 • Przedsiębiorcy

Korzyści


 • 5 intensywnych dni warsztatowych
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Profesjonalna opieka trenerska
 • Materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych)
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Wsparcie trenera po szkoleniu
 • Narzędzia dotyczące prowadzenia projektów
 • Dodatkowo do wyboru 1 z poniższych opcji, do wykorzystania w przeciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia: - Zdalna konsultacja projektowa – do 2 h - Zdalny przegląd partnerski projektu z zaleceniami – do 2 h - Mentoring – 5 zdalnych spotkań do 3o minut każde

5 dni szkoleniowych

Poziom podstawowy