Mentoring i rozwójOpis


Podstawowym celem usługi jest rozwój kompetencji w zarządzaniu projektami w oparciu o Trójkąt Kompetencji PMI®. Mentoring jest obopólną korzyścią, zarówno dla Mentora, jak i Mentorowanego, wynika to m.in. z możliwości współpracy, dzielenia się doświadczeniem, rozwoju kompetencji interpersonalnych, wzomcnienia umiejętności liderskich i komunikacyjnych!

Mentoring to ustrukturyzowaną relacja partnerska między Mentorem a Mentorowanym, polegająca na regularnych spotkaniach, w trakcie których Mentor (jako osoba bardziej doświadczona i posiadającą wyspecjalizowaną wiedzę w danej dziedzinie) wspiera i rozwija kompetencje Mentorowanego. Wzajemne zaufanie, zasada poufności, szacunku oraz zbudowanie wewnętrznej motywacji obu stron do samorozwoju, a także poszukiwania innych perspektyw spojrzenia na problematyczne zagadnienia są kluczem do sukcesu w tej relacji.

Jesteś zainteresowana/y usługą skontaktuj się z nami!


Zakres Tematyczny


  • ustalenie celów rozwojowych
  • wymiana doświadczeń,
  • likwidacja luk kompetencyjnych,
  • rozwój kompetencji,
  • ustalenie ścieżki rozwoju.

Dla kogo?


  • Kierownicy Projektów
  • Osoby aspirujące do roli Kierownika Projektów

Korzyści


  • zidentyfikowane bariery w osiągnięciu celów rozwojowych,
  • stworzenie dopasowanej ścieżki rozwoju,
  • rozwój potencjału

Poziom średniozaawansowany