Krzysztof Łakomiec

Krzysztof Łakomiec

PMP, PSM, PRINCE2, ITIL, MSP

Obecnie IT Project Manager, na co dzień zajmuje się zarządzaniem globalnymi projektami z zakresu budowy infrastruktury IT dla aplikacji SAP. W swoim portfolio posiada projekty nie tylko z zakresu IT, ale również projekty tworzenia nowych organizacji, optymalizacji procesów, budowy usług oraz projekty non-profit.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania projektami oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Zaawansowane zarządzanie projektami i programami” prowadzonych na Wyższej Szkole Bankowej oraz “Project Management” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas szkoleń stara się pokazać, że zarządzanie projektami to nie tylko domena dużych organizacji i skomplikowanych przedsięwzięć, ale również efektywny sposób wdrażania zmian w mniejszych organizacjach, nie tylko związanych z IT.