Maciej Koszykowski

Maciej Koszykowski

Ekspert z zakresu zarządzania projektami i programami. Podejmuje duże wyzwania. Mentor i coach.

Doświadczony w przedsięwzięciach międzynarodowych, rozproszonych z multidyscyplinarnymi zespołami. Praktyk zarządzania tradycyjnego oraz zwinnego (agile). Doświadczony w nowych technologiach, transformacji cyfrowej, oprogramowaniu sektora automotive, IT service transition, wdrożeniach usług i systemów IT, a także w projektach społecznych sektora not-for-profit. Certyfikowany kierownik projektów i programów (PgMP, PMP, PMI-RMP, PSM, AgilePM, PRINCE2, PRINCE2Agile, ITIL, MSP, M_o_R, SixSigma). Mentor i trener.

Oficjalny recenzent oraz kontrybutor międzynarodowych standardów PMI:

  • PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide 6th Edition,
  • The Standard for Program Management 4th Edition,
  • The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects 1st Edition
  • The Standard for Portfolio Management 4th Edition,
  • The Practice Standard for Work Breakdown Structures 3rd Edition.

Kierownik Projektu tłumaczenia Kodeksu Etyki i Profesjonalnego Postępowania PMI dostępnego od października 2016 roku. Od 2013 roku związany z Project Management Institute (PMI), członek założyciel PMI Branch Kujawsko-Pomorskie, a także w przeszłości Dyrektor Zarządzający PMI Kujawsko Pomorskie, Członek Zarządu PMI Polska ds. Wolontariuszy wieloletni asesor Konkursu Projekt Roku (PMI).