Marlena Ciechan-Kujawa

Marlena Ciechan-Kujawa

Ekspert z zakresu rachunkowości zarządczej. Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej. Kierownik studiów podyplomowych Business Controlling oraz Project Management. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Doświadczony audytor i konsultant biznesowy.

Prezes zarządu spółki BI-Smart projektującej rozwiązania business intelligence do analityki gospodarczej.

Ekspert z zakresu doskonalenia modeli biznesu, efektywności zarządzania i kreowania wartości jednostki poprzez rozwiązania controllingowe oraz szeroko rozumiany audyt. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień m.in. Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Biznes plan. Standardy i praktyka.

Autorka nowatorskiego modelu audytu biznesowego umożliwiającego wielowymiarową ocenę organizacji w zakresie zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych Business Controlling wyróżnionych certyfikatem „Studia z przyszłością” oraz studiów podyplomowych Project Management na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV. Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju rachunkowości zarządczej w ich organizacjach.