Akademia Flow4Results
Opis


Akademia Flow4Results

Czy i jak można zaradzić typowym problemom zarządzania projektem i portfelem projektów? Jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektem oraz portfelem prac i projektów?

Doświadczasz w swojej firmie/organizacji takich problemów, jak:

 • Brak przejrzystości/widzialności rzeczywistego statusu projektów
 • Opóźnienia projektów i dostarczania wartości biznesowej
 • Szybko zmieniające się priorytety projektów w portfelu, jak i priorytety operacyjne
 • Nadmiar prac w stosunku do możliwości realizacyjnych i ciągła wielozadaniowość
 • Brak spójności między portfelem, projektami i pracą zespołów
 • Słaba współpraca biznesu i technologii (IT) ?

System Zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami

Szukasz metod efektywnego i skutecznego zarządzania portfelem prac i projektów, zarządzania projektami i/lub rozwojem produktów, realizacji prac projektowych i operacyjnych na poziomie zespołów?

Nasza odpowiedź na Twoje wyzwania i potrzeby to:

Poznanie, doświadczcie w trakcie gry symulacyjnej i zastosowanie w Twoim środowisku: zespole, dziale, firmie podejścia Flow Management obejmującego:

 • Zasady i praktyki Lean, Kanban, Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu MIhaly Csikszentmihalyi
 • Adaptacyjne zarządzanie celami zmodyfikowaną metodą OKR (Objective Key Results)
 • Platformę informatyczną kanbanize, umożliwiającą zbudowanie systemu zarządzania firmą, wykorzystującego praktyki i zasady Flow Management.

Flow Management i jego poszczególne komponenty znajdują coraz częstsze zastosowane w firmach różnych branż, gdyż umożliwiają:

 • Przewidywalne dostarczanie klientom zewnętrznym i wewnętrznym wartości biznesowej
 • Satysfakcję i rozwój zawodowy pracowników
 • Adaptację firmy do coraz szybciej zmieniających się warunków biznesowych.
 • Stworzenie skutecznego i efektywnego systemu pracy i zarządzania procesami, pracą, projektami, produktami oraz portfelem prac i projektów.

Proponowaną przez nas metodą na poznanie, doświadczenie w trakcie gry symulacyjnej praktyk Flow Management i przygotowanie się do ich wprowadzenia w Twoim środowisku: zespole, dziale, firmie jest udział w Akademii Flow4Results.

Akademia Flow4Results to

Warsztaty z grami symulacyjnymi TeamFlow, PortfolioFlow i Customer Success Flow, podczas których poznasz i doświadczysz praktyki Flow Management

Klasyczne warsztaty dotyczące zarówno dodatkowych tematów zwinnego zarządzania, jak:

 • Zwinne zarządzanie celami z wykorzystaniem rozszerzonej metody OKR (Objectives Key Results)
 • Zwinne przywództwo
 • Lean Management

Jak i dotyczących:

 • Zaawansowanych zagadnień Flow Management
 • Konsultacje dotyczące praktycznego zastosowania zasad i praktyk Flow Management w Twoim zespole, dziale i/lub firmie
 • Wsparcie dotyczące budowania Flow Management System w Twojej Firmie, wykorzystującego zasady i praktyki Flow Management

Oraz dodatkowo:

 • Kursy on-line do obejrzenia w dowolnym momencie i miejscu, takie jak: „Kanban I, Kanban-II, Kanban III”, „Scrum z Kanban” oraz „Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR”, „Product Owner”, Skuteczne zarządzanie firmą dzięki zwinności biznesowej”, Techniki i praktyki zwinnego zarządzania (cz. 1 i 2).

Metoda budowania systemu zarządzania: ewolucja, stopniowe doskonalenie, współpraca oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Skuteczne wprowadzenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania, wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Wymaga także:

 • Podejścia ewolucyjnego, umożliwiającego stopniowe doskonalenie i rozwijanie budowanego systemu zarządzania
 • Współpracy bazującej na zaufaniu i bezpieczeństwie psychologicznym oraz transparentności, celów, intencji, działań, a także popełnianych błędów
 • Stałego i zrozumiałego komunikowania celów i działań oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Nie istnieje jedyny, najlepszy przepis na zbudowanie i funkcjonowanie takiego systemu. Ważny jest cel i jego mierniki oraz wędrówka przez poszczególne iteracje do celu, rozpoczynam „z tym co mamy”.

Platforma Kanbanize, jako narzędzie informatyczne systemu zarządzania

Kanbanize to platforma wykorzystująca zarówno podstawowe, jak i zaawansowane praktyki Flow Management, a także niektóre praktyki klasycznych metod zarządzania, jak np. time-line, czy rejestracja czasu pracy.

Platforma Kanbanize:

 • Stanowi wspólną platformę pracy ze wspólnym, przejrzystym zbiorem informacji
 • Posiada graficzny panel informacyjny (dashboard)
 • Jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu

Jako Strategiczny partner Kanbanize w Polsce realizujemy:

 • Analizę możliwości zbudowania systemu zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami z wykorzystaniem platformy Kanbanize w Państwa firmie
 • Wsparcie podczas budowania systemu zarządzania w firmie
 • Warsztaty dotyczące wybranych elementów budowanego systemu zarządzania

aby marzenie stało się rzeczywistością

Chcecie urzeczywistnić swoje marzenia dotyczące efektywnie i wydajnie funkcjonującej firmy i skutecznego zarządzania portfelem oraz projektami?

Parafrazując Napoleona powiem: potrzebujecie trzech rzeczy:

 1. Flow Management, bazujący na Lean i Kanban – jako metody zarządzania wykorzystywanej w systemie zarządzania.
 2. Ewolucji, ciągłego doskonalenia i „przekonywania bez pokonywania” – jako metody budowania systemu zarządzania.
 3. Platformy Kanbanize – jako narzędzia informatycznego wspierającego funkcjonowanie systemu zarządzania.

Zainteresowani? Zaintrygowani? Skontaktujcie się z nami!


Zakres Tematyczny


 • Audyt dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelami w organizacji
 • Rekomendacje na wdrożenie/udoskonalenie procesu zarządzania projektami
 • Spersonalizowane warsztaty zarządzania projektami
 • Wdrożenie lub udoskonalenie uzgodnionego i dostosowanego procesu zarządzania projektami, programami lub portfelami

Dla kogo?


 • Menedżerów projektów i programu
 • Liderów zespołów projektowych/produktowych
 • Członków zespołów projektowych i produktowych
 • Menedżerów działów i/lub zespołów funkcjonalnych
 • Menedżerów PMO i menedżerów portfela projektów
 • Liderów i członków tzw. Leadership Team małych i średnich firm
 • Liderów i założycieli start-up-ów

Korzyści


 • Zminimalizowanie ryzyka porażki
 • Poprawa planowania
 • Zwiększenie jakości projektów
 • Dobranie procesu zarządzania projektami, programami i portfelami do organizacji