Controlling projektów
Zakres Tematyczny


 • Czym jest projekt?
 • Podstawowe kroki planowania
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Metody szacowania kosztu projektu
 • Jak zbudować budżet projektu?
 • Jak szacować ryzyko projektu?
 • Monitorowanie i kontrola kosztu i ryzyk

Dla kogo?


 • Kierownicy Projektów
 • Menadżerzy / Specjaliści Controllingu
 • Analitycy Finansowi
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych
 • Właściciele firm
 • Doradcy w zakresie efektywności projektów

Korzyści


 • 2 intensywne dni warsztatowe,
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Profesjonalna opieka trenerska
 • Materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych)
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Wsparcie trenera po szkoleniu
 • Narzędzia dotyczące oceny efektywności projektów
 • Dodatkowo do wyboru 1 z poniższych opcji, do wykorzystania w przeciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia:
 • Zdalna konsultacja projektowa – do 4 h
 • Zdalny przegląd partnerski projektu z zaleceniami – do 4 h
 • Mentoring – 5 zdalnych spotkań do 3o minut każde

2 dni szkoleniowe

Poziom średniozaawansowany

Opis


Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodykami oraz najlepszymi praktykami zarządzania projektami z uwzględnieniem podejścia controllingowego. Zostaną zaprezentowane zasady sporządzania założeń projektu, zarządzania projektem, w tym organizacja, planowanie (budżet, zasoby, harmonogram), postępy – monitorowanie i kontrola, podstawy zarządzania zakresem, jakością, zmianą, ryzykiem oraz zasobami.

Wiele uwagi zostanie poświęcone ocenie efektywności inwestycji oraz zarządzaniu kosztem (Earned Value Management). Uczestnicy uzyskają wiedzę, w jaki sposób ustalić stopę zwrotu i koszt kapitału oraz jak zastosować różne metody oceny efektywności inwestycji, jak efektywnie zarządzać kosztem projektu. Efektem szkolenia będzie nabycie wiedzy praktycznej umożliwiającej samodzielne sporządzenie oceny projektu inwestycyjnego. Dyskusja i analiza przypadków w oparciu o sytuacje z praktyki gospodarczej umożliwi zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie warunkujące skuteczność działań controllingowych.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!