Zwinne zarządzanie celami metodą OKR (Objectives Key Results)
Zakres Tematyczny


 • Podstawowe elementy metody OKR
 • Proces OKR-owy
 • Tworzenie celów, OKRy w mojej firmie
 • Proces wdrażania OKR-ów

Dla kogo?


 • Startupy zainteresowane skuteczną metodą ustalania i monitorowania celów firmy i zespołów
 • Właściciele małych i średnich firm zainteresowani nowymi metodami zarządzania, w tym zwinnymi metodami ustalania celów firmy i zespołów
 • Kierownicy zwinnych zespołów i trenerzy agile
 • Osoby zainteresowane metodą OKR

Korzyści


 • Nabycie umiejętności zwinnego tworzenia celów
 • Stworzenie zwinnych celó metodą OKR i poznanie dobrych praktyk ich tworzenia
 • Przygotowanie 1-szej wersji OKR-ów dla własnego środowiska pracy
 • Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i stosowania metody OKR

1 dzień szkoleniowy

Poziom podstawowy / średniozaawansowany / zaawansowany

Opis


OKR (Objectives & Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl)

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

– Spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie) – Zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi – Zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Dzięki wykorzystaniu casów i praktycznym ćwiczeniom warsztat pozwoli uczestnikom na poznanie metody OKR, stworzenie OKR-ów dla przykładowej firmy, a także na stworzenie pierwszej wersji OKR-ów dla swojego kontekstu biznesowego (np. dla zespołu).

Będzie też inspiracją dla uczestników do rozpoczęcia własnej podróży w świat OKR-ów w ich firmie lub zespole.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!


Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIM