Symulacje PortfolioFlow
Zakres Tematyczny


 • Zakres zależy od wybranej opcji gra symulacyjna / warsztat z symulacją
 • Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania portfelem projektów
 • Praktyki Flow Management
 • Gra symulacyjna 2-3 rundy
 • Podsumowanie warsztatów
 • Wskazówki do zastosowania w swoim środowisku pracy

Dla kogo?


 • Menadżerowie Biura Projektów, PMO, Portfela Projektów, Portfolio
 • Dyrektorzy
 • Członkowie Biura Projektów/PMO
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu projektami (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)
 • Menadżerowie procesów, zmian

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole portfela projektowego
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

0.5 lub 1 dnia szkoleniowego

Poziom dostosowany

Opis


Czy chciałabyś/chciałbyś:

 • skrócić czas realizacji projektów w ramach portfela?
 • osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów?
 • wzmocnić kulturę współpracy i doskonalenia się w pomiędzy jednostkami biznesowymi?
 • nauczyć jak identyfikować ograniczenie na poziomie zespołów projektowych portfela projektów?
 • efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów

PORTFOLIOFLOW JEST DLA CIEBIE!

Jak wygląda symulacja PortfolioFlow?

Symulacja ma formę interaktywnego warsztatu, obejmującego:

 • Grę symulacyjną on-line, wykorzystującą platformę Businessmap
 • Prezentacje praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymianę zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów na efektywne zarządzanie portfelem projektów

W trakcie każdej symulacji uczestnicy, pracujący w zespołach od 4 do 12 osób, uczą sie i doświadczają efektywnego zarządzania portfelem projektów. Poznają i pogłębią znajomość różnych praktyk Flow Management. Drogą eksperymentów znajdą efektywne rozwiązania organizacyjne i wprowadzą w symulacji poznane praktyki Flow Management, przybliżające ich do płynnego przepływu i większej współpracy oraz lepszych rezultatów biznesowych. Sami zweryfikują efektywność wprowadzanych rozwiązań i praktyk, analizując metryki zbierane podczas symulacji, takie jak czas wykonania (Cycle Time) i przepustowość (Throughput) oraz tworząc CFD (Cumulative Flow Diagram), obrazujący stan prac w poszczególnych etapach procesu.

Na zakończenie każdej z symulacji dokonamy wspólnie podsumowania: zbierzemy refleksje, doświadczenia oraz wnioski z symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te praktyki Flow Management oraz rozwiązania organizacyjne, które mogą wprowadzić w swoim środowisku dla uzyskania przepływu prac i zwiększenia współpracy w zespołach.

Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by stosując Flow Management uzyskać zwinność biznesową na poziomie projektu, programu jak i na poziomie całej firmy (portfela projektów).

Symulacja realizowana jest przez 4 - 12 osobowy zespół uczestników, podzielony na Zespół Portfolio i 3 zespoły projektowe. Symulację prowadzi dwóch facylitatorów - ekspertów Flow Management.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!