Symulacje TeamFlow
Zakres Tematyczny


 • Zakres zależy od wybranej opcji gra symulacyjna / warsztat z symulacją
 • Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania projektami i pracą
 • Praktyki Flow Management
 • Gra symulacyjna 2-3 rundy
 • Podsumowanie warsztatów
 • Wskazówki do zastosowania w swoim środowisku pracy

Dla kogo?


 • Menadżerowie, Liderzy
 • Członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych
 • Właściciele firm, obszarów biznesowych
 • Osoby mające doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi)

Korzyści


 • Nabycie umiejętności tworzenia stabilnego środowiska pracy
 • Stworzenie systemu pracy o większej przewidywalności dostarczania produktów/usług/projektów
 • Umiejętność wzmacniania współpracy w zespole
 • Doświadczenie i eksperymentowanie wybranych praktyk Flow Management i ich wpływu na pracę

0.5 lub 1 dnia szkoleniowego

Poziom podstawowy / średniozaawansowany / zaawansowany

Opis


Czy możesz szybciej dostarczać swoje projekty, usługi lub produkty?

Chcesz podnieść przewidywalność dostarczania?

Chcesz wzmocnić kulturę współpracy i doskonalenia się w zespole?

Chcesz się nauczyć jak efektywnie zarządzać pracą a nie pracownikami?

TEAMFLOW JEST DLA CIEBIE!

Jak wygląda symulacja TeamFlow?

Każda z symulacji ma formę interaktywnego warsztatu, obejmującego:

 • Grę symulacyjną on-line, wykorzystującą platformę Businessmap
 • Prezentacje praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymianę zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów na efektywne zarządzanie pracą

W trakcie każdej symulacji uczestnicy, pracujący w 5-cio osobowych zespołach, uczą sie i doświadczają efektywnego zarządzania. Poznają i pogłębią znajomość różnych praktyk Flow Management. Drogą eksperymentów znajdą efektywne rozwiązania organizacyjne i wprowadzą w symulacji poznane praktyki Flow Management, przybliżające ich do płynnego przepływu i większej współpracy oraz lepszych rezultatów biznesowych. Sami zweryfikują efektywność wprowadzanych rozwiązań i praktyk, analizując metryki zbierane podczas symulacji, takie jak czas wykonania (Cycle Time) i przepustowość (Throughput) oraz tworząc CFD (Cumulative Flow Diagram), obrazujący stan prac w poszczególnych etapach procesu.

Na zakończenie każdej z symulacji dokonamy wspólnie podsumowania: zbierzemy refleksje, doświadczenia oraz wnioski z symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te praktyki Flow Management oraz rozwiązania organizacyjne, które mogą wprowadzić w swoim środowisku dla uzyskania przepływu prac i zwiększenia współpracy w zespołach.

Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by stosując Flow Management uzyskać zwinność biznesową na poziomie projektu, jak i na poziomie całej firmy.

W zależności od grupy docelowej oferujemy 2 wersje symulacji TeamFlow:

 • Manager - dla menadżerów, liderów, właścicieli firm i/lub obszarów biznesowych
 • Professional - dla członków zespołów projektowych i/lub produktowych, osób uaprawniających procesy zarządcze

Symulacja realizowana jest przez 5-cio osobowy zespół uczestników prowadzony przez jednego facylitatora - eksperta Flow Management. W przypadku większej liczby zespołów symulację prowadzi dwóch facylitatorów. Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!