Symulator egzaminu PMP® / CAPM® Exam Unlocking by AlterVOpis


Czy egzaminy certyfikujące PMP® / CAPM® należy zdawać z pomocą w języku polskim?

Czy w 4 godziny można odpowiedzieć na 200 pytań?

Czy są obszary wiedzy lub grupy procesowe, które nie są Twoją silną stroną?

Jeśli chociaż raz odpowiedziałaś/eś “TAK” to ten symulator jest dla Ciebie!

Exam Unlocking by AlterV - SYMULATOR PMP® / CAPM® JEST DLA CIEBIE!

Certyfikaty PMI® to cenione na całym świecie uznanie dla kierowników projektów. Project Management Institute (PMI®) jako międzynarodowa organizacja zrzeszająca ekspertów od zarządzania projektami przeprowadza certyfikację, a AlterV z pomocą ekspertów da Ci wiedzę, edukacją i zapewni najlepsze przygotowanie do uzyskania certyfikatu. Nabycie umiejętności rozumienia pytań egzaminacyjnych wymaga czasu, gdyż z naszej praktyki wynika, przed egzaminem należy wykonać 2-3 pełne próbne sesje egzaminacyjne. Z naszym symulatorem będziesz miał/a możliwość poznania swoich silny i słabych stron odnośnie wiedzy i umiejętności. Przetestowania egzaminu z polską pomocą językową lub też bez niej. Nabędziesz nieocenione doświadczenie i przekonasz się, że czterogodzinny egzamin jest nie tylko wyzwaniem intelektualnym.

Jesteś zainteresowana/y symulatorem skontaktuj się z nami!

Przejdź do symulatora


Zakres Tematyczny


 • symulacja egzaminu na pierwszym w Polsce symulatorze z tłumaczenie na język polski
 • autorskie pytania z zakresu egzaminu PMP®, według zakresu i proporcji z PMP® Exam Content Outline
 • autorskie pytania z zakresu egzaminu CAPM®, według zakresu i proporcji z CAPM® Exam Content Outline
 • zakres oraz terminologia zgodna z najnowszym PMBoK® Guide 6th Edition
 • raport z wynikami z podziałem na grupy procesowe oraz obszary wiedzy

Dla kogo?


 • Kierownicy Projektów
 • Kandydaci na Kierowników Projektów
 • Osoby chcące przekonać się o znajomości PMBoK® Guide 6th Edition
 • Osoby chcące przekonać się o znajomości Zarządzania Projektami
 • Osoby chcące przekonać się o znajomości Standardu Zarządzania Projektami

Korzyści


 • sprawdzenie wyrywkowo wiedzy z zakresu egzaminu PMP® / CAPM®
 • sprawdzenie opcji z polską pomocą językową, przed wyborem opcji podczas aplikacji na egzamin PMI®
 • zdobycie doświadczenia jak na prawdziwym egzaminie
 • możliwość symulacji w dowolnym miejscu na świecie
 • dostęp do symulatora poprzez każdą współczesną przeglądarkę internetową

Poziom średniozaawansowany